Správní referát

Agenda

  • Zajišťuje agendu související se zákonem o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v případech, kdy je statutární město Brno povinnou osobou.
  • Zastupuje statutární město Brno před soudy v případě podání žalob při sporech o restituci zemědělského majetku.
  • Zabezpečuje veškerou ekonomickou agendu v působnosti odboru.
  • Provádí veškerá přestupková řízení v oblasti působnosti odboru.