2. úsek

2. úsek

Agenda

  • Koordinuje činnosti útvarů zařazených v úseku.

Seznam podřízených útvarů