Oddělení zemědělství

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vydává:
    • souhlasy s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu, k návrhům tras nadzemního a podzemního vedení, k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci o jejich použití,
    • rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o součást zemědělského půdního fondu,
    • rozhodnutí o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.
  • Zajišťuje metodické řízení a kontrolu výkonu státní správy na úseku rostlinolékařské péče, který je speciálním zákonem svěřen městským částem.
  • Spolupracuje s Krajskou veterinární správou (příjem oznámení o podezření z výskytu nebezpečné nákazy, vydávání nařízení obce o mimořádných veterinárních opatření apod.., účast v činnosti nákazové komise).

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. Tomáš Matějík

vedoucí oddělení (specialista veterinární péče)

Všichni zaměstnanci útvaru