Odbor vnitřních věcí (OVV)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.
 • Ověřuje dokumenty pro veřejnost.
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost.
 • Poskytuje služby v rámci agendy informačního systému datových schránek.
 • Vede Centrální evidenci žádostí o informace, které jsou podány podle zákona o poskytování informací.
 • Provádí úkony na úseku matrik.
 • Zabezpečuje po stránce materiálně-technické konání voleb a referend.
 • Přijímá oznámení o pořádání shromáždění, pokud přesahuje hranice územního obvodu městské části.
 • Řeší místopis (přidělování popisných a orientačních čísel budovám, pojmenování nových ulic a veřejných prostranství). 
 • Zajišťuje agendu Čestného občanství města Brna.
 • Zabezpečuje odvody branců po stránce technické a materiální.
 • Umožňuje nahlížení do elektronické Sbírky právních předpisů obcí.

 

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Mgr. Radim Sedláček

referent výběrových řízení

Všichni zaměstnanci útvaru