Odbor vnitřních věcí (OVV)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.
 • Ověřuje dokumenty pro veřejnost.
 • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost.
 • Poskytuje služby v rámci agendy informačního systému datových schránek.
 • Vede Centrální evidenci žádostí o informace, které jsou podány podle zákona o poskytování informací.
 • Provádí úkony na úseku matrik.
 • Zabezpečuje po stránce materiálně-technické konání voleb a referend.
 • Přijímá oznámení o pořádání shromáždění, pokud přesahuje hranice územního obvodu městské části.
 • Řeší místopis (přidělování popisných a orientačních čísel budovám, pojmenování nových ulic a veřejných prostranství). 
 • Zajišťuje agendu Čestného občanství města Brna.
 • Zabezpečuje odvody branců po stránce technické a materiální.
 • Umožňuje nahlížení do elektronické Sbírky právních předpisů obcí.

 

Seznam podřízených útvarů

Odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Mgr. Radim Sedláček

referent výběrových řízení

Všichni zaměstnanci útvaru