Ztráty a nálezy

Popis

Nálezce vrátí ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, odevzdá nálezce bez zbytečného odkladu nález městu Brnu, pokud byl na jeho území nalezen, zpravidla do tří dnů.

Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce vlastnické právo k věci, pokud neprohlásí, že nalezenou věc nabýt nechce.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Movité věci nalezené na území města Brna se odevzdávají Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Referátu podatelny, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

úřední hodiny

pondělí        8.00–17.00

úterý            8.00–14.00

středa          8.00–17.00

čtvrtek         8.00–14.00

        pátek           8.00–13.00

Kontaktní telefon: 542 173 012

Občanské průkazy a cestovní doklady je možno odevzdat na Odbor správních činností MMB, Husova 5.


Legislativa

§ 1051–1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka