Oddělení – Informační středisko

Oddělení – Informační středisko

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Poskytuje obecné informace ze všech oblastí působnosti jednotlivých magistrátních útvarů.
  • Zajišťuje nahlížení do elektronické Sbírky právních předpisů obcí.
  • Provádí vidimaci a legalizaci (ověřování dokumentů) pro veřejnost.
  • Zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.
  • Vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (výpis z evidence Rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z katastru nemovitostí atd.).
  • Provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost.
  • Poskytuje služby v rámci agendy informačního systému datových schránek.
  • Vede Centrální evidenci žádostí o informace, které jsou podány podle zákona o poskytování informací.
  • Zajišťuje výdej informačních materiálů, publikací a některých typů formulářů určených veřejnosti.

Seznam podřízených útvarů