Použití znaku a vlajky města Brna

Popis

Znak města Brna je možné užívat:

  • po udělení souhlasu Radou města Brna – fyzické a právnické osoby,
  • po udělení souhlasu Magistrátem města Brna, Odborem vnitřních věcí – fyzické a právnické osoby na akcích pořádaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna a v publikacích vydávaných v součinnosti s městem Brnem nebo Magistrátem města Brna,
  • bez předchozího souhlasu – město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna.

Vlajku města Brna lze užívat bez předchozího souhlasu.


Co je nutné doložit

Žádost nemá předepsanou formu ani náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává, k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení (výtvarný návrh je vždy nutnou přílohou).

U akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem či Magistrátem města Brna musí být tato skutečnost uvedena.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost se podává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, Správnímu oddělení.

  • elektronicky: posta@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny

           úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

        pátek        8.00–13.00

poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny


Legislativa

§ 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno