Udělení čestného občanství města Brna

Popis

Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti), která se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj města. Udělení čestného občanství je možné i v případě jiných významných zásluh (např. o vzhled, propagaci či pověst města).

Čestné občanství lze udělit za života nebo in memoriam.

Čestné občanství uděluje na základě podaného návrhu Zastupitelstvo města Brna jednou za své volební období, a to na svém prosincovém zasedání konaném ve třetím roce volebního období.


Co je nutné doložit

Návrh na udělení čestného občanství musí obsahovat:

  • podrobné zdůvodnění zásluh navrhované fyzické osoby, pro něž by mohlo být čestné občanství uděleno,
  • v případě žijící navrhované osoby její souhlas,
  • v případě návrhu na udělení čestného občanství in memoriam souhlas dědiců navrhované osoby.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Návrh na udělení čestného občanství se předává Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém bude Zastupitelstvo města Brna rozhodovat o udělení čestného občanství.

Podání se provádí písemně, a to:

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

úterý         8.00–14.00

středa       8.00–17.00

čtvrtek       8.00–14.00

        pátek        8.00–13.00

poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů