Legalizace a vidimace (ověřování dokumentů)

Popis

Legalizací se ověřuje, že žadatel dokument před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na dokumentu uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu nebo listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah neodpovídá. Úkon se provádí na základě žádosti žadatele.


Co je nutné doložit

K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je nutný platný průkaz totožnosti žadatele o legalizaci a dokument, na kterém bude podpis ověřen (legalizován). K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je předkládána listina (prvopis), již ověřená vidimovaná listina, dále listina, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, stejnopis, opis nebo kopie pořízená ze spisu a kopie nebo opis této listiny.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost o ověření listiny/dokumentu je možné osobně učinit na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy v ČR nebo ve městě Brně na úřadu městské části, bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Na Magistrátu města Brna se provádí ověření dokumentů na Informačním středisku, Malinovského náměstí 3, v úřední hodinách:

   pondělí         8.00–17.00

   úterý             8.00–12.00 a 12.30–14.00

   středa           8.00–17.00

   čtvrtek          8.00–12.00 a 12.30–14.00

   pátek            8.00–13.00


Poplatky

Správní poplatek za provedení ověření je splatný před provedením úkonu:

  • legalizace – za ověření každého podpisu: 30 Kč,
  • vidimace – za 1 stranu (i započatou) formátu A4: 30 Kč.

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.

Případné pořízení kopie (kopírování) hradí žadatel. Platba za tuto službu je možná pouze v hotovosti.


Legislativa

§ 6, § 9, § 10 a § 13 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Na kontaktním místě veřejné správy CzechPointu, vidimace a legalizace je v úterý a čtvrtek stanovena polední přestávka od 12.00 do 12.30 hod.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka