Kontaktní místo veřejné správy – Czech POINT

Popis

Vydávání výpisů z informačních systémů veřejné správy, vystavení veřejných listin, konverze dokumentů, agendy spojené se základními registry a datovými schránkami jsou poskytovány kontaktním místem veřejné správy na základě ústní žádosti žadatele


Co je nutné doložit

Při osobní návštěvě kontaktního místa veřejné správy žadatel předloží platný doklad totožnosti. V případě možnosti zastoupení žadatele jinou osobou lze jednat na základě úředně ověřené plné moci.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost o výpis nebo konverzi dokumentů je možné osobně učinit na kterémkoli kontaktním místě veřejné správy v ČR, bez ohledu na místo trvalého pobytu.

Na Magistrátu města Brna je kontaktní místo veřejné správy na Informačním středisku, Malinovského náměstí 3. Agendy Czech POINT jsou k dispozici v úřední hodinách:

   pondělí         8.00–17.00

   úterý             8.00–12.00 a 12.30–14.00

   středa           8.00–17.00

   čtvrtek          8.00–12.00 a 12.30–14.00

   pátek            8.00–13.00


Poplatky

Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy, vystavení veřejné listiny nebo provedení konverze dokumentů je splatný před provedením úkonu:

  • první strana výstupu: 100 Kč,
  • každá další strana: 50 Kč,
  • konverze dokumentů – 1 strana: 30 Kč,
  • zprostředkování identifikace: 200 Kč.

Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3.


Legislativa

  • § 9 až § 13 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění,
  • § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platné znění,
  •  § 8a a § 9d zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Na kontaktním místě veřejné správy CzechPointu, vidimace a legalizace je v úterý a čtvrtek stanovena polední přestávka od 12.00 do 12.30 hod.
Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka