Správní oddělení

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Přijímá oznámení o pořádání shromáždění, pokud přesahuje hranice územního obvodu městské části.
  • Řeší místopis (přidělování popisných a orientačních čísel budovám, pojmenování nových ulic a veřejných prostranství).
  • Zajišťuje agendu Čestného občanství města Brna.
  • Provádí úkony na úseku matrik (vyšší ověření matričních dokladů, nahlížení do sbírky listin, potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin).

Seznam podřízených útvarů