Nahlédnutí do sbírky listin nebo vydání potvrzení ze sbírky listin

Popis

 • O nahlédnutí do sbírky listin nebo vydání potvrzení ze sbírky listin, popř. druhopisů matričních knih, vedených do 31. 12. 1957, např. hodina narození, váha a míra dítěte, může požádat pouze fyzická osoba, které se zápis týká, její sourozenci, manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci a dále fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
 • Požádat mohou i zmocněnci těchto osob, podpis na plné moci musí být úředně ověřený.

Co je nutné doložit

K žádosti je nutné doložit:

 • kopii matričního dokladu k požadované matriční události,
 • kopie listin prokazujících právní zájem, včetně platného dokladu totožnosti.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

 • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
 • poštou: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, 601 67 Brno
 • osobně: Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, Brno, přízemí, dveře č. 104A, kontaktní telefon: 542 172 019, 542 172 312
 • úřední hodiny:

    pondělí 8.00–17.00

    středa 8.00–17.00

   pátek 8.00–12.00

 


Poplatky

Správní poplatek za jeden úkon:

 • 50 Kč (i v případě negativního nálezu)
 • hradí se při podání žádosti
 • v hotovosti na pracovišti Magistrátu města Brna, Odbor vnitřních věcí, Správní oddělení, Husova 12, přízemí, dveře č. 104A
 • převodem na účet Magistrátu města Brna č. 111123222/0800, variabilní symbol 3213613220, konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce se uvádí příjmení žadatele
 • pro mezinárodní platbu: IBAN CZ49 0800 0000 0001 1112 3222, BIC GIBACZPX
 • nelze uhradit kolkovou známkou ani platební kartou

Legislativa

 • § 2 odst. 1 písm. c), § 4a odst. 2 a § 8a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • § 27 a 28 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Čas narození nebyl vždy na hlášení o narození zdravotnickým zařízením, v němž porod proběhl, uváděn, neboť se jednalo o nepovinný údaj.

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno