Odbor registru vozidel a řidičů (ORVŘ)

Odbor registru vozidel a řidičů (ORVŘ)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vede registr řidičských průkazů a evidenci v registru řidičů.
  • Vede registr silničních vozidel (RSV).
  • Schvaluje technickou způsobilost vozidel.
  • Prověřuje odbornou způsobilost žadatelů o řidičské oprávnění (oblast autoškol).
  • Rozhoduje o registraci k provozování autoškol. 

 

Seznam podřízených útvarů