Registrace nového vozidla

Popis

Podání žádosti o zápis vozidla do registru vozidel.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

 • Písemnou žádost o zápis vozidla do registru vozidel.
 • Technický průkaz vozidla – čistopis nebo COC list vozidla.
 • Zelenou kartu zákonného pojištění.
 • Doklad o nabytí vozidla.
 • Doklad totožnosti.
 • V případě jednání na základě plné moci doloží žadatel originál plné moci k provedení požadovaného úkonu s úředně ověřeným podpisem nebo podepsanou zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.
 • Zvláštní registrační značku pro jednorázové použití (papírová), byla-li vydána.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost o registraci nového vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

 

Objednat se lze i elektronicky.


Poplatky

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru vozidel, jde-li:

Položka 26a:

 • o motocykl do 50 cm3: 300 Kč,
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč,
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč,
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč,
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč.

 

Osvobození od poplatku za zápis změny u motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly jsou osoby, jež jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, dědictví a rozdělení SJM.

 

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Portál veřejné správy

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání