Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu konce platnosti

Žádost o výměnu řidičského průkazu z důvodu konce platnosti

Popis

Podání žádosti.

Vydání řidičského průkazu.


Co je nutné doložit

  • Platný doklad totožnosti.
  • Stávající řidičský průkaz.
  • Pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště.
  • Vyzvednout ŘP jinou osobou lze na úředně ověřenou plnou moc.

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podat žádost o ŘP lze osobně na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu, nebo elektronicky prostřednictvím Portálu občana.

 

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna,

Odbor registru vozidel a řidičů, v úředních hodinách:

 

pondělí 8.00–17.00

úterý     8.00–12.00

středa   8.00–17.00

čtvrtek  8.00–12.00

pátek    8.00–12.00


Poplatky

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou:

  • vyhotovení ŘP do 20 dnů ode dne podání žádosti: zdarma,
  • podání žádosti více než 3 měsíce před uplynutím platnosti ŘP: 200 Kč,
  • vyhotovení ŘP do 5 pracovních dní ode dne podání žádosti: 700 Kč.

Legislativa

– § 109 odst. 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

– směrnice 126/2006/EHS o řidičských průkazech

Portál veřejné správy