Vyřazení vozidla (dočasné vyřazení)

Popis

Podání žádosti o vyřazení vozidla z provozu.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

  • Písemnou žádost o vyřazení vozidla z provozu.
  • Technický průkaz vozidla.
  • Osvědčení o registraci vozidla.
  • Všechny registrační značky přidělené vozidlu.
  • Doklad totožnosti.
  • V případě jednání na základě plné moci doloží žadatel originál plné moci k provedení požadovaného úkonu.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost o vyřazení vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

 

Objednat se lze i elektronicky.


Poplatky

  • za vyřazení vozidla z provozu: 200 Kč
  • předmětem poplatku není vyřazení vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení

 

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání