Oddělení evidence motorových vozidel

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Zapisuje nové údaje nebo změny údajů do registru silničních vozidel.
 • Poskytuje údaje z registru silničních vozidel – vydává data (opisy, výpisy) zapisovaných údajů.
 • Provádí:
  • vyřazení silničního vozidla z provozu,
  • ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu,
  • zápis zániku silničního vozidla.
 • Vystavuje duplikáty registračních dokladů.
 • Vydává:
  • tabulky s registrační značkou na vývoz – export vozidla z České republiky;
  • registrační značky na přání;
  • registrační značku k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.
 • Vyměňuje tabulky s registrační značkou (SPZ).
 • Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán vede správní řízení na úseku vymezeném ustanovením zák. č. 56/2001 Sb.

Seznam podřízených útvarů

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru