Zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla

Zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla

Popis

Podání žádosti o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

 • Společnou písemnou žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla.
 • Technický průkaz vozidla. Nevztahuje se na doklady vydané po 1.1.2024.
 • Osvědčení o registraci vozidla.
 • U vozidla musela být provedena evidenční kontrola, která není starší než 1 rok před podáním žádosti. Stane-li se z dosavadního provozovatele nový vlastník, evidenční kontrola se nevyžaduje.
 • Zelenou kartu zákonného pojištění.
 • Doklad totožnosti.
 • V případě jednání na základě plné moci doloží žadatel originál plné moci k provedení požadovaného úkonu s úředně ověřeným podpisem nebo podepsanou zmocnitelem způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje při právním jednání vůči státu v souvislosti s výkonem jeho působnosti účinky vlastnoručního podpisu.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti. Žádost podává dosavadní a nový vlastník a nový provozovatel, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

V Brně lze podat žádost o změnu vlastníka a provozovatele vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

 

Objednat se lze i elektronicky.


Poplatky

Zápis do registru silničních vozidel či zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru vozidel, jde-li:

Položka 26a:

 • o motocykl do 50 cm3: 300 Kč,
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč,
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč,
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč,
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč.
 • Stane-li se z dosavadního provozovatele nový vlastník – položka 26g: 50 Kč. 

 

Osvobození od poplatku za zápis změny u motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly jsou osoby, jež jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, dědictví a rozdělení SJM.

 

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Portál veřejné správy