Zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla

Popis

Podání žádosti o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

 • Společnou písemnou žádost o zápis změny vlastníka a provozovatele vozidla.
 • Technický průkaz vozidla.
 • Osvědčení o registraci vozidla.
 • Evidenční kontrolu STK – platnost evidenční kontroly je 30 dní od data provedení kontroly.
 • Zelenou kartu zákonného pojištění.
 • Doklad totožnosti.
 • V případě jednání na základě plné moci doloží žadatel originál plné moci k provedení požadovaného úkonu – podpis na plné moci musí být ověřený.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti. Žádost podává dosavadní a nový vlastník a nový provozovatel, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

V Brně lze podat žádost o změnu vlastníka a provozovatele vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

 

Objednat se lze i elektronicky.


Poplatky

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru vozidel, jde-li:

 

 • o motocykl do 50 cm3: 300 Kč,
 • o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč,
 • o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč,
 • o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč,
 • o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč.

 

Osvobození od poplatku za zápis změny u motorových vozidel s nejméně čtyřmi koly jsou osoby, jež jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou.


Legislativa

§ 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Portál veřejné správy

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání