Zánik vozidla

Popis

Podání žádosti o zápis zániku vozidla.

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

  • Písemnou žádost o zápis zániku vozidla.
  • Technický průkaz vozidla.
  • Osvědčení o registraci vozidla.
  • Všechny registrační značky přidělené vozidlu.
  • Doklad totožnosti.
  • V případě jednání na základě plné moci doloží žadatel originál plné moci k provedení požadovaného úkonu.
  • Doklad o ekologické likvidaci vydaný oprávněnou osobou.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost o zánik vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor dopravněsprávních činností, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

 

Objednat se lze i elektronicky.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání