Zánik vozidla

Popis

Podání žádosti o zápis zániku vozidla.

Kontaktní osoba: tel. 542 174 274, 542 174 275

Tiskopis ke stažení


Co je nutné doložit

  • Písemnou žádost o zápis zániku vozidla.
  • Technický průkaz vozidla.
  • Osvědčení o registraci vozidla.
  • Všechny registrační značky přidělené vozidlu.
  • Doklad totožnosti.
  • V případě jednání na základě plné moci doloží žadatel originál plné moci k provedení požadovaného úkonu.
  • Doklad o ekologické likvidaci vydaný oprávněnou osobou.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost o zánik vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

 

Objednat se lze i elektronicky.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání