Žádost o udělení a rozšíření řidičského oprávnění

Žádost o udělení a rozšíření řidičského oprávnění

Popis

Podání žádosti nejpozději do 6 měsíců od absolvování zkoušky v autoškole.

Žádost nelze podat v zastoupení – vždy jen osobně.


Co je nutné doložit

 • Platný doklad totožnosti.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti.
 • Doklad o absolvování autoškoly.
 • Stávající ŘP při rozšíření.
 • Pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště.
 • Vyzvednout ŘP jinou osobou lze na úředně ověřenou plnou moc.
 • Žádost o zápis mentora (pouze pro 17 leté řidiče).

Podmínky k zápisu mentora:

 • řidičské oprávnění pro skupinu B více než 10 let.

 • řidičské oprávnění pro skupinu B nepozbyl posledních 5 let.

 • nemá zadržený řidičský průkaz.

 • nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

 


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Podat žádost o ŘP lze na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

 

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna,

Odbor registru vozidel a řidičů, v úředních hodinách:

 

pondělí 8.00–17.00

úterý     8.00–12.00

středa   8.00–17.00

čtvrtek  8.00–12.00

pátek    8.00–12.00


Poplatky

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou:

 • vyhotovení ŘP do 20 dnů ode dne podání žádosti: 200 Kč,
 • vyhotovení ŘP do 5 pracovních dní ode dne podání žádosti pouze při rozšíření řidičského oprávnění: 700 Kč.
 • zápis mentora: 100,- Kč (bezplatně jen při podání žádosti o řidičský průkaz).

Legislativa

- § 92 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

- § 83a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

- směrnice 126/2006/EHS o řidičských průkazech

Portál veřejné správy