Žádost o udělení a rozšíření řidičského oprávnění

Popis

Podání žádosti nejpozději do 6 měsíců od absolvování zkoušky v autoškole.

Žádost nelze podat v zastoupení – vždy jen osobně.


Co je nutné doložit

  • Platný doklad totožnosti.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti.
  • Doklad o absolvování autoškoly.
  • Stávající ŘP při rozšíření.
  • Pokud žadatel nemá trvalý pobyt na území ČR, prokazuje obvyklé bydliště.
  • Vyzvednout ŘP jinou osobou lze na úředně ověřenou plnou moc.

Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Podat žádost o ŘP lze na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu.

 

V Brně lze podat žádost na Magistrátu města Brna,

Odbor registru vozidel a řidičů, v úředních hodinách:

 

pondělí 8.00–17.00

úterý     8.00–12.00

středa   8.00–17.00

čtvrtek  8.00–12.00

pátek    8.00–12.00


Poplatky

Poplatek se hradí při podání žádosti na pokladně, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou:

  • vyhotovení ŘP do 20 dnů ode dne podání žádosti: 200 Kč,
  • vyhotovení ŘP do 5 pracovních dní ode dne podání žádosti pouze při rozšíření řidičského oprávnění: 700 Kč.

Legislativa

– § 92 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

– vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

– směrnice 126/2006/EHS o řidičských průkazech

Portál veřejné správy

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka

Objednejte se k nám a vyhněte se frontám

Elektronické objednání