Bytový odbor (BO)

Bytový odbor (BO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vede evidenci bytových domů a bytů v majetku města, zodpovídá za proces prodeje bytových domů.
  • Pronajímá byty v domech nesvěřených městským částem a byty v celoměstském zájmu, zabezpečuje náhradní byty v důsledku živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.
  • Poskytuje poradenství v bytové oblasti.
  • Připravuje lokality pro novou bytovou výstavbu.
  • Rekonstruuje nebo staví obecní byty (včetně související technické infrastruktury).
  • Zabezpečuje agendu Fondu bytové výstavby.
  • Analyzuje potřeby bydlení a stav bytového fondu v majetku města Brna, zpracovává koncepci bydlení a zajišťuje její realizaci.
  • Zastupuje město Brno v soudních řízeních ve věcech týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor a v souvislosti s bytovou výstavbou.

Seznam podřízených útvarů

Losování startovacích bytů dle nabídky pro únor 2024 proběhne dne 15.04.2024 ve 12:00 hod v Klubu zastupitelů, Mečová 5, 602 00 Brno.

Aktuální nabídku volných bytů jednotlivých městských částí naleznete v sekci Právního oddělení (Právní oddělení – Brno)