Bytový odbor (BO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vede evidenci bytových domů a bytů v majetku města, zodpovídá za proces prodeje bytových domů.
  • Pronajímá byty v domech nesvěřených městským částem a byty v celoměstském zájmu, zabezpečuje náhradní byty v důsledku živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.
  • Poskytuje poradenství v bytové oblasti.
  • Připravuje lokality pro novou bytovou výstavbu.
  • Rekonstruuje nebo staví obecní byty (včetně související technické infrastruktury).
  • Zabezpečuje agendu Fondu bytové výstavby.
  • Analyzuje potřeby bydlení a stav bytového fondu v majetku města Brna, zpracovává koncepci bydlení a zajišťuje její realizaci.
  • Zastupuje město Brno v soudních řízeních ve věcech týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor a v souvislosti s bytovou výstavbou.

Seznam podřízených útvarů

Dokumenty

Inzeráty - umístění a provozování sítě elektronických komunikací pro poskytování internetu, případně dalších služeb

Nabídka volných startovacích bytů

Nabídka bytů pro osamělé rodiče s dětmi

Výsledky losování žadatelů o startovací byty ze dne 23. 6. 2022

Pravidla pronájmu bytů

Volné byty městských částí

Aktuální nabídku volných bytů jednotlivých městských částí naleznete v sekci Právního oddělení (Právní oddělení – Brno)

Formuláře

Odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru