Bytový odbor (BO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vede evidenci bytových domů a bytů v majetku města, zodpovídá za proces prodeje bytových domů.
  • Pronajímá byty v domech nesvěřených městským částem a byty v celoměstském zájmu, zabezpečuje náhradní byty v důsledku živelní pohromy nebo jiné mimořádné události.
  • Poskytuje poradenství v bytové oblasti.
  • Připravuje lokality pro novou bytovou výstavbu.
  • Rekonstruuje nebo staví obecní byty (včetně související technické infrastruktury).
  • Zabezpečuje agendu Fondu bytové výstavby.
  • Analyzuje potřeby bydlení a stav bytového fondu v majetku města Brna, zpracovává koncepci bydlení a zajišťuje její realizaci.
  • Zastupuje město Brno v soudních řízeních ve věcech týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor a v souvislosti s bytovou výstavbou.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru