Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu („výměna bytu“)

Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu („výměna bytu“)

Popis

Nájemci bytů v majetku města Brna si mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu (tedy takzvaně si vyměnit byt za jiný, pro ně vhodnější – dispozicí, lokalitou apod.) na základě písemné dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů (Magistrát města Brna nebo městská část), o který se žádá u každého pronajímatele zvlášť.

Dohoda (vzor dokumentu: Bytový odbor (BO) - Brno v sekci Formuláře) může být uzavřena jen mezi nájemci bytů v majetku města Brna či v majetku města Brna a jiné obce.

Účastníci vstupují do práv a povinností druhé strany bez další změny nájemní smlouvy.

Nájemci bytů v majetku města Brna mohou využít pro tento účel webové stránky statutárního města Brna: https://vymenabytu.brno.cz/vymena/.


Co je nutné doložit

Nutno vždy doložit nájemní smlouvu k bytu, kterého se žádost k pronajímateli týká, a dále doklady uvedené ve vzorech žádostí a doklady, na něž se občan odkazuje.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • osobně, poštou:

Bytový odbor MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

Referát soudních agend a dispozic s majetkem, 2. p.

úřední hodiny:

     pondělí  8.00–17.00

     středa    8.00–17.00

     pátek     8.00–12.00

  • elektronicky:

e-mail: posta@brno.cz

ID datové schránky: a7kbrrn

Doklady musejí být opatřené autorizovanou konverzí a žádosti zaručeným elektronickým podpisem.

telefonický kontakt: 542 173 221


Poplatky

bez poplatku


Legislativa

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 1895 a násl.

Často kladené dotazy

Výměna může proběhnout jen mezi nájemci bytů v majetku města Brna (Magistrát města Brna, městská část) či v majetku města Brna a jiné obce (např. byt je ve vlastnictví města Tišnov, které je jeho pronajímatelem).

Ne, nájemci vstupují do smluvního vztahu druhé strany výměny a převezmou tak její platný závazek ve formě stávající nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem.