Oddělení bytové výstavby a správy bytového fondu

Oddělení bytové výstavby a správy bytového fondu

Agenda

  • Připravuje lokality pro novou bytovou výstavbu včetně výstavby související technické infrastruktury.
  • Staví a rekonstruuje domy s byty zvláštního určení (bezbariérové byty a byty v režimu DPS), startovací, pro osamělé rodiče s dětmi, sociální, družstevní a sdílené byty.
  • Připravuje lokality pro družstevní bytovou výstavbu a podílí se na její přípravě a realizaci.
  • Podílí se na realizaci projektů jiných forem dostupného bydlení.  
  • Spravuje Fond bytové výstavby.
  • Zajišťuje koncepční a analytické materiály v oblasti bydlení (Strategie bydlení města Brna apod.).

Seznam podřízených útvarů