Rezervace bytů žadateli přihlášenými do projektu Družstevní bydlení pro mladé v roce 2018

Rezervace bytů žadateli přihlášenými do projektu Družstevní bydlení pro mladé v roce 2018

Popis

Rezervace konkrétních projektovaných bytů v lokalitách Kamenný vrch II, Francouzská, V Aleji, Rumiště a Přízřenice probíhá ve dvou fázích. V roce 2022 zájemci přihlášení do projektu v roce 2018 provedli na základě nabídky a výzvy preferenční výběr, na jehož základě byly jednotlivým zájemcům přiřazeny konkrétní plánované bytové jednotky. U lokality Černovice „Na Kaménkách“ v souvislosti s náročností přípravy projektu preferenční výběr bytů zatím neproběhl – zájemci o tuto lokalitu pouze potvrdili, že nadále žádají pouze o Černovice.  Druhá fáze rezervace – vlastní uzavírání písemných rezervačních smluv – bude probíhat po vydání stavebního povolení ke konkrétní lokalitě, kdy před uzavřením rezervační smlouvy bude u každého žadatele ověřeno splnění všech schválených kritérií. Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.brno.cz a www.bydlenibrno.cz,  https://druzstevnibydleni.brno.cz.


Co je nutné doložit

Před uzavíráním písemných rezervačních smluv budou žadatelé dokládat splnění všech schválených kritérií, zveřejněných zde: https://bydleni.brno.cz/wp-content/uploads/2021/12/kriteria-pro-nove-prihlasene-zajemce.pdf


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

  • osobně:

Bytový odbor MMB, Malinovského nám. 3, Brno

úřední hodiny:

pondělí 8.00–17.00

středa   8.00–17.00

pátek    8.00–12.00

 

Mgr. Milan Berka

tel. 542 173 145

berka.milan@brno.cz

 

  • poštou na adresu: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

e-mail: druzstevni.bydleni@brno.cz

  • datovou schránkou: a7kbrrn

Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona 128/2000 Sb.

Často kladené dotazy

Ano.

Zájemci s dítětem.

Tato skutečnost bude záviset na konkrétních podmínkách hypotéky financující banky.

  • Kamenný vrch II, 1. etapa:        2025–2027
  • vnitroblok Francouzská 36:      2025–2027
  • V Aleji, Tuřany-Holásky:           2026–2027
  • Přízřenice:                                2026–2028
  • Rumiště, bývalý Dřevopodnik: po 2028
  • Na Kaménkách, Černovice:      po 2028