Nájem obecních bytů

Popis

Podání žádosti o běžný obecní byt. Lze žádat u více městských částí současně. Městská část oznámí do 30 dnů od obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována. Výběr nájemníků do běžných obecních bytů provádí příslušná městská část, u níž žadatel o byt žádá, v souladu s kritérii schválenými zastupitelstvem této městské části.


Co je nutné doložit

  • Formulář žádosti městské části.
  • Další doklady, jejichž seznam žádost obsahuje (typicky doklad o zdroji příjmu, doklad o současném bydlení, výpis z evidence práv pro osobu – katastrální úřad).

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • osobně na úřadě městské části
  • poštou na adresu úřadu městské části
  • prostřednictvím datové schránky úřadu městské části

Poplatky

Služby a informace bytových odborů jsou poskytovány bezplatně.


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Řádově několik měsíců až několik let, podle situace žadatele a volby městské části.

Mj. mít trvalý pobyt v ČR, nevlastnit nemovitost určenou k bydlení, nemít dluh za nájem obecního bytu.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno