Potřeba bydlení v bytě zvláštního určení – byt bezbariérový, byt v domě s pečovatelskou službou (DPS)

Popis

Potřeba bydlení v bytě bezbariérovém či v bytě v DPS na základě podané žádosti zletilým žadatelem, na kterého se vztahují následující podmínky:

  • je-li jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt,
  • žadatel nesmí vlastnit bytový nebo rodinný dům nebo byt nebo k takové nemovité věci mít zřízeno věcné břemeno užívání (pokud neprokáže, že ji nemůže ze závažných důvodů užívat), žadatel o byt bezbariérový dokládá vyjádření lékaře, že jeho zdravotní stav vyžaduje bydlení v bezbariérovém bytě, žadatel o byt v DPS musí být poživatelem starobního či invalidního důchodu a jeho zdravotní stav umožňuje bydlení v DPS.

 

Pořadník žadatelů se aktualizuje 2x ročně.


Co je nutné doložit

  • Vyplněný tiskopis „Žádost o byt v domě zvláštního určení“ – bezbariérový nebo v DPS, který naleznete zde: Bytový odbor (BO) - Brno v sekci Formuláře.
  • Potvrzení lékaře.
  • Potvrzení o výši důchodu.
  • V případě nájmu bytu potvrzení o bezdlužnosti. 

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • osobně na podatelně MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, úřední hodiny:

pondělí 8.00–17.00

      středa 8.00–17.00

      pátek 8.00–12.00

případně na podatelně kteréhokoli úřadu městské části statutárního města Brna

  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Bytový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  • datovou schránkou: a7kbrrn

Poplatky

Není zpoplatněno.


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Žádost se podává Bytovému odboru MMB nebo na některé městské části statutárního města Brna.

Lhůty se liší podle zájmu žadatelů o konkrétní lokality.  

Ano. Seznam lokalit je uveden na Bytový odbor (BO) - Brno, www.bydleni.brno.cz.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno