Právní oddělení

Právní oddělení

Agenda

  • Pronajímá obecní byty, které nejsou svěřeny městským částem, a byty v celoměstském zájmu.
  • Řeší vypořádání závazků z historické družstevní bytové výstavby.
  • Zajišťuje městským částem metodickou podporu při pronájmu bytového fondu statutárního města Brna.

Seznam podřízených útvarů