Potřeba bydlení v bytě zvláštního určení - byt bezbariérový

Potřeba bydlení v bytě zvláštního určení - byt bezbariérový

Popis

Potřeba bydlení v bytě bezbariérovém na základě podané žádosti zletilým žadatelem, na kterého se vztahují následující podmínky:

  • žadatel o byt dokládá vyjádření lékaře, že jeho zdravotní stav vyžaduje bydlení v bezbariérovém bytě,
  • žadatel nesmí vlastnit bytový či rodinný dům ani byt nebo mít k takové nemovité věci zřízeno věcné břemeno užívání (pokud neprokáže, že ji nemůže ze závažných důvodů užívat),
  • je-li jiným státním příslušníkem, má na území ČR povolen trvalý pobyt.

Pořadník žadatelů se aktualizuje 2x ročně.

 


Co je nutné doložit

  • Vyplněný tiskopis „Žádost o bezbariérový byt“, který naleznete zde: Bytový odbor (BO) - Brno v sekci formuláře.
  • Potvrzení lékaře. 

Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

  • osobně na podatelně MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, úřední hodiny:

      pondělí 8.00–17.00

      středa 8.00–17.00

      pátek 8.00–12.00

případně na podatelně kteréhokoli úřadu městské části statutárního města Brna

  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Bytový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  • datovou schránkou: a7kbrrn

Poplatky

Není zpoplatněno.


Legislativa

§ 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Často kladené dotazy

Žádost se podává Bytovému odboru MMB nebo na některé městské části statutárního města Brna.