Odbor sociální péče (OSP)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

Pomáhá občanům v nepříznivé sociální situaci:

  • seniorům,
  • lidem se zdravotním postižením,
  • rodinám s dětmi,
  • dětem, mladistvým a mladým dospělým,
  • lidem ohroženým chudobou nebo sociálním vyloučením,
  • cizincům, příslušníkům národnostních nebo etnických menšin.

Poskytuje sociální poradenství, provozuje poradnu Socio Info Point (SIP).

Veškeré další informace o sociální péči v městě Brně naleznete na portálu sociální péče Brno.

Seznam podřízených útvarů