Oddělení sociální kurátoři

Oddělení sociální kurátoři

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 

  • Zajišťuje péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením, dále o osoby, jejichž práva jsou ohrožena trestnou činností jiné osoby, a koordinuje poskytování sociálních služeb a další sociální pomoci pro osoby, jejichž život může vést ke konfliktu se společností. 
  • Koordinuje poskytnutí krizové pomoci v rámci cílové skupiny sociální péče na území města a pro osoby, kterým nebyla poskytnuta sociální služba, zajišťuje a poskytuje krizovou pomoc v případě ohrožení života nebo zdraví.

Seznam podřízených útvarů