Ubytování pro osamělé rodiče s dětmi

Popis

Ubytovna (Koniklecova 5) pro přechodný pobyt je určena pro osamělé rodiče s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nejsou schopni ji bez pomoci řešit.


Co je nutné doložit

Občanský průkaz, vyjádření orgánu sociálněprávní ochrany dětí ÚMČ dle trvalého pobytu nezletilých dětí k přijetí do zařízení, další dle konkrétní situace.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

  • telefonicky Mgr. Barbora Duchanová, tel. 542 173 794, e-mail: duchanova.barbora@brno.cz
  • osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou, a to v úředních dnech:

pondělí  8.00 – 17.00 hodin

středa    8.00 – 17.00 hodin

pátek     8.00 – 12.00 hodin

V ostatních dnech na základě telefonické domluvy.


Sankce

za předčasné ukončení pobytu