Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

Popis

Sociální práce s cílem poskytnout pomoc při řešení obtížné či nepříznivé životní situace formou sociálního poradenství a přímé sociální práce s klientem.

Sociální práce je vykonávána především v přirozeném prostředí klienta.

Pomoc je zaměřena na podporu sociálního začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.


Co je nutné doložit

Informace o životní situaci občana.


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podnět, žádost o pomoc či dotaz lze podat:

  • telefonicky
  • elektronicky: ludinova.renata@brno.cz nebo gergelcikova.jarmila@brno.cz
  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
  • osobně na Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno, Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, v úředních dnech:

pondělí 8.00 – 17.00 hodin

středa   8.00 – 17.00 hodin

pátek    8.00 – 12.00 hodin

V ostatních dnech pouze na základě předchozí domluvy.


Legislativa

§ 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů – na území svého správního obvodu realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Virtuální prohlídka