Oddělení ekonomiky a kontroly

Agenda

 • Zajišťuje hospodářské a provozní záležitosti celého Odboru sociální péče a vede právní agendu odboru.
 • Zajišťuje problematiku rozpočtu a financování odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru.
 • Spolupracuje při sestavování návrhů ročních a dlouhodobých plánů investic a rozsáhlých rekonstrukcí staveb za oblast sociální na území města.
 • Zajišťuje řídící a veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací z rozpočtu města v sociální oblasti.
 • Spolupracuje při řešení majetkoprávních záležitostí majetku města ve správě odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru.
 • Zajišťuje chod a správu funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat Odboru sociální péče.
 • Zajišťuje souhrnnou statistiku v oblasti sociální péče na území města.
 • Poskytuje základní informace klientům, nestátním subjektům a organizacím za sociální oblast
 • Vede organizačně technickou agendu Komise sociální RMB.
 • Garantuje správnost materiálů předkládaných do komisí RMB, výborů ZMB, RMB a ZMB z hlediska právního.
 • Podílí se na zpracování připomínek k navrhovaným zákonům, vyhláškám a metodickým pokynům.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru