Oddělení ekonomiky a kontroly

Agenda

 • Zajišťuje hospodářské a provozní záležitosti celého Odboru sociální péče a vede právní agendu odboru.
 • Zajišťuje problematiku rozpočtu a financování odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru.
 • Spolupracuje při sestavování návrhů ročních a dlouhodobých plánů investic a rozsáhlých rekonstrukcí staveb za oblast sociální na území města.
 • Zajišťuje řídicí a veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací z rozpočtu města v sociální oblasti.
 • Spolupracuje při řešení majetkoprávních záležitostí majetku města ve správě odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru.
 • Zajišťuje chod a správu funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat Odboru sociální péče.
 • Zajišťuje souhrnnou statistiku v oblasti sociální péče na území města.
 • Poskytuje základní informace klientům, nestátním subjektům a organizacím za sociální oblast.
 • Vede organizačně technickou agendu Komise sociální RMB.
 • Garantuje správnost materiálů předkládaných do komisí RMB, výborů ZMB, RMB a ZMB z hlediska právního.
 • Podílí se na zpracování připomínek k navrhovaným zákonům, vyhláškám a metodickým pokynům.

Seznam podřízených útvarů