Tlačítko tísňového volání – SOS tlačítko

Popis

Projekt je určen seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.

SOS tlačítko je určeno občanům města Brna:

  • seniorům ve věku od 65 let,
  • zdravotně postiženým občanům starším 18 let, kteří jsou držiteli průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Občan obdrží SOS tlačítko, prostřednictvím kterého se v případě ohrožení života či zdraví spojí s dispečinkem tísňového volání, jenž zajistí adekvátní zásah – kontaktováním rodinného příslušníka či sousedů (např. při pádu na zem a neschopnosti vstát) nebo vysláním záchranné služby, popř. policie.

SOS tlačítko je uzpůsobeno tak, aby ho bylo možné nosit u sebe, zavěšené na krku, připnuté na kalhoty nebo upevněné na ruce. Ke spojení s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. SOS tlačítko má také pádový senzor, který při pádu uživatele automaticky přivolá pomoc.

Nespornou výhodou je GPS lokalizace, která se při spuštění alarmu automaticky aktivuje a tlačítko funguje i mimo samotné obydlí uživatele, a to nejen v Brně, ale prakticky po celé ČR.


Co je nutné doložit

Žádost na předepsaném formuláři.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost se podává na Odboru sociální péče MMB:

  • osobně v kanceláři Socio Info Point, Koliště 19, Brno 601 67, ve dnech:

pondělí 8.00 – 17.00 hodin

úterý     8.00 – 14.00 hodin

středa   8.00 – 17.00 hodin

čtvrtek  8.00 – 14.00 hodin

pátek    8.00 – 12.00 hodin

  • elektronicky: sip@brno.cz
  • poštou: na adresu Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Formulář si uživatel může stáhnout a vytisknout z webu Centra sociálních služeb Brno, p. o.

Na základě podané žádosti bude zájemce kontaktovat pracovník Odboru sociální péče MMB nebo Centra sociálních služeb k provedení místního šetření za účelem doplnění informací, které jsou důležité pro bezpečné a odborné poskytování systému „tísňového volání“.


Poplatky

Úhrada za systém „tísňového volání“ činí 250 Kč/měsíc.
SOS tlačítko bude zapůjčeno zdarma.