Koordinační centrum prevence

Agenda

  • Zabezpečuje a koordinuje aktivity v rámci Programu prevence kriminality a Programu protidrogové prevence na území města vč. dotací z rozpočtu města a státu.
  • Vytváří a průběžně aktualizuje informační systém v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence pro potřeby Městské rady prevence kriminality. Zabezpečuje součinnost města, městského ředitelství Policie ČR, Krajského ředitelství Policie JMK, preventivně-informačního oddělení Krajského ředitelství Policie JMK a Městské policie Brno.
  • Plní funkci odvolacího orgánu vůči rozhodnutím učiněným v I. stupni správního řízení městskou částí na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.