Oddělení koncepce a plánování služeb

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zpracovává koncepční a strategické dokumenty v oblasti sociální péče. Spolupracuje s organizacemi a institucemi působícími v sociální oblasti na území města, ČR i v zahraničí, tj. zejména s EUROCITIES, orgány EU, partnerskými městy apod.
  • Koordinuje proces plánování, financování a síťování sociálních služeb na území města, vyhodnocuje jejich efektivitu, zpracovává střednědobý plán jejich rozvoje, sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci.
  • Zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací z rozpočtu města nestátním organizacím, které poskytují sociální služby nebo je vhodným způsobem doplňují.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Koliště 19, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru