Odbor školství a mládeže (OŠML)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 • Zajišťuje výkon státní správy, který podle školského zákona přísluší obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
 • Shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence škol a školských zařízení zřizovaných městem; dohlíží na ně a zajišťuje pro ně metodickou a odbornou činnost.
 • Metodicky řídí tyto organizace:
  • Mateřskou školu Brno, Veslařská 256
  • Mateřskou školu Brno, Štolcova 51
  • Základní školu Brno, Čejkovická 10
  • Waldorfskou školu Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, Plovdivská 8
 • Dohlíží na hospodaření příspěvkových organizací v působnosti odboru a zapracovává jejich požadavky do svého rozpočtu.
 • Provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací v působnosti odboru a kontroly u subjektů žádajících o finanční prostředky z rozpočtu města v rámci působnosti odboru.

Seznam podřízených útvarů