Aktuální informace o dotacích na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Aktuální informace o dotacích na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Statutární město Brno z úrovně Odboru školství a mládeže MMB poskytuje dotace na volnočasové a mezinárodní aktivity dětí a mládeže, na neformální mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže a na zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas dětí a mládeže.

Legislativa

Dotace z rozpočtu města Brna jsou poskytovány na základě řádně podané žádosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu s platnými Dotačními pravidly statutárního města Brna a v souladu s příslušným vyhlášeným dotačním programem.

Co je nutné doložit

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři včetně předepsaných příloh dle příslušného vyhlášeného dotačního programu.

Způsob vyřízení

Řádně vyplněný formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je nutné doručit poštovní službou nebo osobně na Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, nebo odevzdat na podatelnách MMB, případně zaslat datovou schránkou.

Kontaktní osoba

Ing. Marek Polák, tel. 542 172 107, e-mail: polak.marek@brno.cz