Pedagogicko organizační oddělení

S čím vám pomůžeme?

Agenda

 

  • Navrhuje (v součinnosti s městskými částmi) spádové obvody základních a mateřských škol na území města a uzavření společného školského obvodu s přilehlými obcemi.
  • Vykonává konzultační činnost pro odbornou a rodičovskou veřejnost.
  • Koordinuje a metodicky řídí stravování dětí ve školních jídelnách zřizovaných městem a městskými částmi.
  • Vyřizuje podněty, stížnosti a oznámení občanů z oblasti školství.
  • Spravuje databázi sítě škol a školských zařízení nacházejících se na území města.
  • Spolupodílí se na vytváření podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, pro zachování a rozvoj středisek volného času a domů dětí a mládeže; dává doporučení městským částem k podpoře této činnosti na jejich území.
  • Obstarává agendu programových a individuálních žádostí o dotace z rozpočtu města na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit.
  • Zpracovává Výroční zprávu o stavu školství na území města a o stavu koncepce, rozvoji škol a školských zařízení a o výsledcích výchovy a vzdělávání na území města; předkládá ji orgánům města na vědomí.

 

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
zavřeno (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru