Oddělení ekonomiky a kontroly

Agenda

  • Dohlíží na mzdovou agendu u příspěvkových organizací v působnosti odboru.
  • Zajišťuje platovou a personální agendu pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem nebo městskými částmi.
  • Provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací v působnosti odboru a u subjektů žádajících o finanční prostředky z rozpočtu města.
  • Zpracovává komplexní zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem a předkládá ji Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.
  • Metodicky a odborně řídí činnosti města v oblasti státní správy na úseku rozpočtování přímých nákladů na vzdělání (zejména na platy učitelů a školských pracovníků a učební pomůcky) pro školy a školská zařízení zřízená městem.
  • Zpracovává statistické výstupy škol a školských zařízení zřízených městem.

 

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru