Zápis a docházka dětí do ZŠ

Popis

V období 1. – 30. 4. zákonný zástupce přihlásí dítě k plnění povinné školní docházky do spádové či jiné základní školy.


Co je nutné doložit

Přihlášku k základnímu vzdělávání, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, např. pediatra.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Podání přihlášky, účast na zápise. Zápisy probíhají od 1. do 30. dubna, školy si volí konkrétní den/dny pro konání zápisů (za účasti rodičů a dětí).

Přihláška pro vstup do ZŠ je k dispozici na webové adrese: zapisdozs.brno.cz, na jednotlivých ZŠ, na Magistrátu města Brna, Odbor školství a mládeže, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, pedagogický pracovník pro ZŠ.

osml@brno.cz


Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. se podává na KrÚ JmK.


Sankce

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinné školní docházce lze považovat za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona.


Výše plnění

Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.


Legislativa

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odkazy

Často kladené dotazy

Profilaci jednotlivých ZŠ lze najít na odkazu:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolsvi-a-mladeze/katalog-materskych-skol-zakladnich-skol-a-skolnich-jidelen-jejich-zamereni/,

případně na webových stránkách jednotlivých škol.

Přihlášky lze podat do libovolného množství škol.

Spádová ZŠ je určena dle trvalého pobytu dítěte - viz vyhláška o spádových obvodech ZŠ.

Je třeba kontaktovat ředitele příslušné spádové ZŠ.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.
Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
není úřední den
Sobota, Neděle
zavřeno