Referát správy živnostenského rejstříku a provozoven

Referát správy živnostenského rejstříku a provozoven

Agenda

  • Vede živnostenský rejstřík.
  • Vydává výstupy ze živnostenského rejstříku.
  • Vede agendu provozoven a vyřizuje oznámení o provozovnách.
  • Vydává výpisy/potvrzení z Evidence zemědělského podnikatele.

Jednotné registrační formuláře (JRF) vč. odkazu na elektronické podání, další pomocné formuláře ŽÚ a vzory plných mocí naleznete v následujícím odkazu: