Referát registrace živností fyzických osob

Referát registrace živností fyzických osob

Agenda

  • Vyřizuje ohlášení živnosti a žádost o koncesi včetně oznámení změn údajů a dokladů, změny odpovědného zástupce, oznámení o přerušení provozování živnosti a žádost o zrušení živnostenského oprávnění fyzických osob.
  • Vykonává činnosti Centrálního registračního místa (CRM) – přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, úřad práce (oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení) a žádost o vydání českého národního průkazu průvodce.
  • Vykonává státní správu na úseku zemědělství v části evidence zemědělských podnikatelů, zejména pro fyzické osoby, v rozsahu stanoveném zákonem o zemědělství.

Jednotné registrační formuláře (JRF) vč. odkazu na elektronické podání, další pomocné formuláře ŽÚ a vzory plných mocí naleznete v následujícím odkazu: