Specializace odd. živností

Specializace odd. živností

Níže uvedené předměty či oblasti podnikání nebo situace se buď vyskytují ojediněle, anebo se jedná o specifický výkon činnosti se zvláštními požadavky na praxi či odbornost. V případě potřeby informací k uvedeným oblastem kontaktujte přímo uvedené zaměstnance, kteří vám rádi příp. dotazy zodpoví.   

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Bc. Pavel Špatný, DiS. (tel. 542 173 317)

Výroba a úprava lihu
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Silniční motorová doprava, taxislužba, autoškoly
Bc. Radomír Křikava (tel. 542 173 356), Bc. Pavel Špatný, DiS. (tel. 542 173 317), Ing. Markéta Balabánová (tel. 542 173 371), Bc. Lucie Hrčková (tel. 542 173 392)

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
Ing. Markéta Balabánová (tel. 542 173 371), Ing. Lukáš Lysoněk (tel. 542 173 056)

Úmrtí podnikatele
Jitka Žďárská, DiS. (tel. 542 173 577), Andrea Litviaková (tel. 542 173 458)

Podnikání zahraničních fyzických osob
Iveta Jeřábková (tel. 542 173 534), Bc. Ludmila Jugasová (tel. 542 173 540)

Evidence zemědělských podnikatelů
Mgr. Martina Kliková (tel. 542 173 395), Ing. Tomáš Grulich (tel. 542 173 309), Ing. Markéta Balabánová (tel. 542 173 371), Andrea Litviaková (tel. 542 173 458)