Specializace odd. živností

Níže uvedené předměty či oblasti podnikání nebo situace se buď vyskytují ojediněle, anebo se jedná o specifický výkon činnosti se zvláštními požadavky na praxi či odbornost. V případě potřeby informací k uvedeným oblastem kontaktujte přímo uvedené zaměstnance, kteří vám rádi příp. dotazy zodpoví.   

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Bc. Pavel Špatný, DiS. (tel. 542 173 317)

Výroba a úprava lihu
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Silniční motorová doprava, taxislužba, autoškoly
Bc. Radomír Křikava (tel. 542 173 356), Bc. Pavel Špatný, DiS. (tel. 542 173 317), Ing. Markéta Balabánová (tel. 542 173 371), Bc. Lucie Hrčková (tel. 542 173 392)

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Mgr. Bc. Radan Mach (tel. 542 173 316), Ing. Igor Mlčoch (tel. 542 173 372)

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací
Ing. Markéta Balabánová (tel. 542 173 371), Ing. Lukáš Lysoněk (tel. 542 173 056)

Úmrtí podnikatele
Jitka Žďárská, DiS. (tel. 542 173 577), Bc. Michaela Jurková (tel. 542 173 557)

Podnikání zahraničních fyzických osob
Iveta Jeřábková (tel. 542 173 534), Bc. Pavla Drahanská (tel. 542 173 244)