Odbor životního prostředí (OŽP)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zajišťuje výkon státní správy na úseku životního prostředí.
  • Vybírá místní poplatek za komunální odpad.
  • Poskytuje dotace v rámci motivačních programů a podílí se na ekologické výchově.
  • Zpracovává koncepce týkající se životního prostředí.
  • Účastní se místních průzkumů a kontrolních prohlídek staveb.
  • Vydává obecně závazné vyhlášky v oblasti životního prostředí.
  • Přezkoumává rozhodnutí úřadů městských částí v oblasti životního prostředí.
  • Podává informace o životním prostředí.
  • Rozvíjí městský informační systém s využitím geografického informačního systému (GIS).

Seznam podřízených útvarů