Oddělení ochrany a tvorby ŽP

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Vyjadřuje se k územnímu plánu, regulačním plánům, urbanistickým studiím atd. z hlediska ochrany životního prostředí.
  • Vyjadřuje se k pozemkům v majetku města z pohledu ochrany přírody a krajiny.
  • Posuzuje stavby a vyjadřuje se k nim podle stavebního zákona z pohledu životního prostředí.
  • Provádí místní průzkum při řízeních a postupech podle stavebního zákona.

Seznam podřízených útvarů

Dokumenty

Formuláře

Ostatní dokumenty jsou dle problematiky umístěny na stránkách jednotlivých referátů.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

5. nadzemní podlaží
Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Ing. Daniela Sluková, DiS.

referent ochrany a tvorby ŽP

Jana Němcová

referent ochrany a tvorby ŽP

Všichni zaměstnanci útvaru