Přidělování sběrných nádob na směsný komunální odpad. Výměna poškozených nádob.

Popis

Žadateli vyvstane potřeba řešit odkládání směsného komunálního odpadu u nového zkolaudovaného domu nebo vyměnit poškozenou nádobu, popřípadě shledá stávající počet sběrných nádob jako nedostačující potřebám obyvatel domu.

Žadatelem je vlastník (popř. SVJ) bytového, rodinného domu nebo stavby, ve které je alespoň jedna bytová jednotka.

Žádost podává žadatel na Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Žádost lze zaslat i e-mailem na adresu ozp@brno.cz.

Při posuzování žádostí o přidělení se vychází z doporučené produkce komunálního odpadu, která činí orientačně 4 l na osobu a den. To znamená, že při týdenním svozu má občan nárok na svoz cca 28 objemových litrů komunálního odpadu (pro 4 osoby se počítá s nádobou o objemu 110 nebo 120 l).


Co je nutné doložit

Žadatel podá žádost, kde uvede, čeho se žádost týká (přidělení nádoby k novostavbě, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu počtu nádob vzhledem k počtu obyvatel domu), úplnou adresu, počet obyvatel domu, popřípadě jiné okolnosti podporující žádost (kojenci, přestárlé osoby apod.).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Žádost lze podat:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • elektronicky: ozp@brno.cz
  • zasláním žádosti na adresu: Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • osobním doručením na podatelnu MMB, Malinovského nám. 3, Brno

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–17:00
Úterý: 8:00–14:00
Středa: 8:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–14:00
Pátek: 8:00–13:00

  • osobním doručením na podatelnu Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–17:00
Středa: 8:00–17:00
Pátek: 8:00–12:00


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 29/2022, o stanovení systému odpadového hospodářství statutárního města Brna