Oddělení ochrany a tvorby zeleně a ÚSES

Oddělení ochrany a tvorby zeleně a ÚSES

Agenda

  • Zpracovává koncepci systému městské zeleně.
  • Má na starosti Územní systém ekologické stability (ÚSES) v Brně.
  • Vydává za město souhlas ke kácení dřevin.
  • Podílí se na rozvojových projektech, které se týkají zeleně.
  • Eviduje zeleň ve městě v rámci geografického informačního systému (GIS).
  • Zodpovídá za realizaci projektu Revitalizace Staré Ponávky