Informace pro poplatníky – fyzické osoby

Pracoviště výšková budova Šumavská 35C, 3. podlaží (vstup od ulice Veveří)

ČÍSLO ÚČTU  JE: 111220022/0800

VARIABILNÍ SYMBOL JE RODNÉ ČÍSLO POPLATNÍKA

Upozorňujeme, že poplatek se nově hradí jednotlivě za každého poplatníka.

Dle zákona o místních poplatcích již není možné provádět platby složenkou nebo bankovním převodem v jedné platbě za více osob prostřednictvím společného zástupce.

Uhradit poplatek za více osob lze nyní pouze při platbě na pokladně nebo na městském e-shopu www.brnoid.cz.

SPLATNOST POPLATKU V ROCE 2022 JE K 31. 5. 2022

Níže uvedené odkazy Vám pomohou k řádnému a včasnému splnění poplatkové a ohlašovací povinnosti.

Využijte možnosti platby na městském e-shopu: www.brnoid.cz