Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost

Kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost

a) osoba přihlášená k pobytu v Brně s českým státním občanstvím
b) dítě, které v roce 2023 dosáhlo nejvýše 3 let věku
c) senior, který v roce 2023 dosáhl či dosáhne věku 70 a více let věku
d) vlastník stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří jsou současně přihlášeni k pobytu ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu, od roku 2022 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří jsou současně přihlášeni k pobytu ve městě Brně) 
e) osoba, která má místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1. 1. 2011 i na adrese Hněvkovského 65 a Tuřanka 1554)

Oznámení o tom, kdo nemusí plnit ohlašovací povinnost v roce 2023, bylo zveřejněno na úřední desce dne 2. 1. 2023 viz OZNÁMENÍ.